Hakkımızda

BİZ KİMİZ ?

 

 

BİZ VATANINI BAYRAĞINI ,MİLLETİNİ ECDADINI VE  TÜM

MUKADDESLERİNİ  SEVENLERİZ !!!

 

Yaprakları ile bu toprağın oksijenini emen kökleri dışarıda mahfil odak ve locaların üyeleri olmayan, Kökleride burada dalları da yaprakları da burada olan  havayı da suyu da bu topraklardan alan meyvesini de bu topraklara bırakanlarız.

 

Bin yıllık şanlı tarihimize ve bu ülkeyi bizlere miras bırakan şanlı ecdadımıza sahip çıkan ,Türküm demenin kabahat olduğu bir dönemde;

 İNADINA TÜRKÜM, İNADINA MÜSLÜMANIM diyenleriz.

 

Gönderde dalgalanan al bayrağımızın inmemesini minarelerimizden Ezan-ı Muhammedinin dinmemesini ecdat yadigarı aziz vatanımızın bölünmemesini hedefleyenleriz.

 

Amerika kıtasında Kızılderilileri, Hiroşima ve Nagazaki’de Japonları, Vietnam’da, Irak’ta, Afganistan’da kısaca dünyanın her yerinde tüm canlıları katleden,

mazlum milletlerin petrol maden ve doğal zenginliklerini sömüren,insanlığın yüz karası, insan kasabı

Amerikanın,

 

Afrika’da, Hindistan’da, Irak’ta ve tüm dünyada müstemlekelerini sömürerek hayatiyetini devam ettiren Cani İngilizlerin,

 

Fas, Cezayir, Tunus ve bir çok ülkenin malı ve kanıyla beslenip soykırımlar yapan Fransızların,

 

Yahudileri yakan Almanların,

 

Trablusgarp’ta mezalim yapan İtalyanların,

 

Bosna Hersek’te ki katil Sırpların,

 

Kurtuluş savaşında Anadolu’da zulüm yapan Yunan Palikaryanın,

 

Doğu Türkistan’da Türklere yaşam hakkı vermeyen Çinlilerin

 

Türk Cumhuriyetlerinde ve Çeçenistan’da mezalim yapan Moskofların,

 

İki askeri için dünyayı ayağa kaldırıp kundaktaki bebekleri bile öldüren Yahudi cellatlarının ve içler acısı bu duruma göz yumanların,

 

Güney Doğu’dan gelen tabutların başında göz yaşı döken anaların bedduasını alan, otuz bin insanımızı şehit eden bölücülerin,

 

KISACASI TÜM ZALİMLERİN MAHVOLMASINI İSTEYENLERİZ.

 

Bizlerin dünyadaki bütün kan emici vampirlere

CENAB-I ALLAHIN belaların en büyüğünü vereceğine olan inancımız tamdır.

 

Konuşmalarımızı ve yazılarımızı sivri bulurlarmış, sert kaçarmış, bazılarının hoşuna gitmez bazıları yanlış anlarlarmış,güler geçeriz.

 

 

BİZ

Müslümanlara karşı müşfik, kafirlere karşı şedit olan,

 yönü kıblede, alnı secdede olan herkesi başına taç yapan

MAZLUMUN YANINDA ZALİMİN KARŞISINDA OLAN VATAN VE BAYRAK SEVDALILARININ KURDUĞU

OSMANGAZİ FEDERASYONU’YUZ

 

Açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz:

Bu topraklarda doğup bu topraklarda yaşıyoruz.Bu topraklarda ecelimizle veya Allah nasip ettiyse şehit olarak can vereceğiz.

Bu topraklar için canımız da kanımız da helaldir. Çünkü biz Ülkemizi, Milletimizi, Bayrağımızı, Dinimizi çok seviyoruz!

 

NİYAZİ ÇAPA

O S M A N G A Z İ 

KÜLTÜR DERNEKLERİ

FEDERASYONU GENEL BAŞKANI